FIV och FeLV test

Text och Foto ©Wilhelm Lubkowitz


Först görs ett id-test
FIV och FeLV är otäcka virus som katter kan drabbas av, vid t.ex en parning. Fler och fler uppfödare testar sina katter numera inför parning och väldigt många har det som krav att katterna skall vara testade och att de är FIV och FeLV negativa.
Man kan testa sin katt genom snabbtest hos veterinären. Hela proceduren inklusive väntetid är ungefär 1 timme. Och kostnaden är ungefär 450 kronor, en billig försäkring.
Innan snabbtestet blev "vanligt" så skickades blodprovet till SVA och det tog kanske i bästa fall 7-10 dagar innan provsvaret kom och till den dubbla kostnaden. Då är det lite problematiskt att matcha in testen innan parningen. Med detta snabbtest så kan både honan och hanen testas samma dag innan de möts. Det är en säkerhet då testen visar att katterna är negativa just vid testtillfället.

Du kan läsa mer om FIV och FeLV på Agrias sida eller i en kattbok om sjukdomar.

Bilderna visar själva testförloppet tagna på Valla djursjukhus, som är de enda just nu i Linköping med möjlighet att göra snabbtest. Hjälp till att?utrota? dessa 2 virus genom att testa dina katter och inte tillåta parning utan ett föregående test.


Valla Djursjukhus december 2006

Blodtagning
 
2 provrör tas, ett i reserv Blodplasma
Reagensvätska
 
Ett par droppar plasma Några droppar reagensvätska
Så ser det ut efter 5 minuter Efter 30minuter.
Det får bara finnas ett streck.

Finns det 2 streck i någon av de 2 fälten är testen positiv alltså FIV eller FeLV

Sköterskan (till höger) Karin Wern visar att testen är negativ.

Veterinären Susanne Lindahl konstaterar att så är fallet.

Testen ok!