Om Klubben

Klubbens Målsättning

 • Öka förståelsen för katten som husdjur.
 • Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri,
  sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten.
 • Arbeta för seriös uppfödning i hemmamiljö.
 • Propagera för kastrering av hon- och hankatter som inte ska användas i avel.
 • Arbeta för att katten i tätbebyggelse ska vara innekatt.
  Lösdrivade katter väcker irritation hos kringboende och kan fara illa.
 • Medverka till öka forskning om kattens olika sjukdomar.
 • Arbeta för gemenskap kattägare emellan.