Linköpings Kattklubbs Styrelse 2015

Personer i Styrelsen »
Uppdrag utanför styrelsen »
Redaktionen »


 

Personer i Styrelsen

Ordförande

Sekreterare
Hedersmedlem
Namn:


Adress

Yvonne Kleist

Olivedalsvägen 12

472 32 Svanesund

Tel

Mobil

E-mail

 
 

0705-712213

y.kleist@yahoo.se

Allmänna ärenden. Utställningsärenden.Avelssekreterare. Avelsfrågor.

Stamnamsansökningar. Registrering av kullar.

Kassör Namn:
Adress:
Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping
tf officiell adress LK
Tel:
Mobil:
E-mail:
013-55414
0707-710669
wilhelm@nontek.net
Uppgifter: Adressändring, Medlemskort samt övriga frågor av ekonomisk natur
Ledamot
 
Namn:
Adress:
 

 


Ledamot
Vice Sekreterare
Namn:
Adress:
Susanne Karlsson
Falla 231
612 93 Finspång
Tel:
Mobil:
E-mail:

0702-826678
susiekarlsson@hotmail.com
Uppgifter: Mötessekreterare
Ledamot
Vakant

 
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:
 
Ledamot
 
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:

 
1:e Suppleant
 
Namn:
Adress:
 
Tel:
Mobil:
E-mail:
 
2:e Suppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:

 
3:e Suppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:
 


 

Uppdrag utanför styrelsen

Revisor Namn:
Adress:
Kjell Carlsson
Kaga
Tel:
Mobil:
E-mail:
013-58269

Revisorsuppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:


Medlemskontakt

TF

Namn:
Adress:
Wille Kassören Tel:
Mobil:
E-mail:

070-7710669
wilhelm@nontek.net
Klubbvärdinnor Namn:
Styrelsen Tel:
Mobil:
E-mail:


Valberedningen Namn:
Vakant E-mail:
tel:
mobil

013-58131
0702-082133


 

Redaktionen

Redaktionskommité Jamarkuriren Namn: Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping
Tel:
Mobil:
E-mail:

070-7710669
wilhelm@nontek.net
Namn:
  Tel:
Mobil:
E-mail:


Webmaster Namn:
Adress:
Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping 
Tel:
Mobil:
E-mail:
 

wilhelm@nontek.net

Vi reserverar oss för ev. felskrivning