Linköpings Kattklubbs Styrelse 2015

Personer i Styrelsen »
Uppdrag utanför styrelsen »
Redaktionen »


 

Personer i Styrelsen

Ordförande Namn:
Adress:
Kicka Johansson
Skattegården 21B
586 48 Linköping

Allmänna ärenden, Utställningsanmälningar, Utställningsärenden, Utställningsinbjudan, Avelssekreterare, Avelsfrågor, Stamnamnsansökningar,
Registrering av kullar

Tel:
Mobil:
E-mail:
013-55585
0760-356120

kicka_65@hotmail.com
Sekreterare
Hedersmedlem
Namn:
Adress:
Ywonne Kleist
Olivedalsvägen 12
472 32 Svanesund
Tel:
Mobil:
E-mail:
0304-44804
0705712213.
y.kleist@yahoo.se
 
Tel:
Mobil:
E-mail:
0304-44804
0705712213.
y.kleist@yahoo.se
Kassör Namn:
Adress:
Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping
tf officiell adress LK
Tel:
Mobil:
E-mail:
013-55414
0707-710669
wilhelm@nontek.net
Uppgifter: Adressändring, Medlemskort samt övriga frågor av ekonomisk natur
Ledamot
 
Namn:
Adress:
Maria Axelsson
Torsgatan 13
590 49 Vikingstad

 

Tel:
Mobil:
E-mail:

0709- 534056
mayaline82@hotmail.com
 
Ledamot
Vice Sekreterare
Namn:
Adress:
Susanne Karlsson
Falla 231
612 93 Finspång
Tel:
Mobil:
E-mail:

0702-826678
susiekarlsson@hotmail.com
Uppgifter: Mötessekreterare
Ledamot
Vakant

 
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:
 
Ledamot
 
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:

 
1:e Suppleant
 
Namn:
Adress:
 
Tel:
Mobil:
E-mail:
 
2:e Suppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:

 
3:e Suppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:
 


 

Uppdrag utanför styrelsen

Revisor Namn:
Adress:
Kjell Carlsson
Kaga
Tel:
Mobil:
E-mail:
013-58269

Revisorsuppleant
Vakant
Namn:
Adress:
  Tel:
Mobil:
E-mail:


Medlemskontakt

TF

Namn:
Adress:
Wille Kassören Tel:
Mobil:
E-mail:

070-7710669
wilhelm@nontek.net
Klubbvärdinnor Namn:
Styrelsen Tel:
Mobil:
E-mail:


Valberedningen Namn:
Vakant E-mail:
tel:
mobil

013-58131
0702-082133


 

Redaktionen

Redaktionskommité Jamarkuriren Namn: Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping
Tel:
Mobil:
E-mail:

070-7710669
wilhelm@nontek.net
Namn:
  Tel:
Mobil:
E-mail:


Webmaster Namn:
Adress:
Wilhelm "Wille" Lubkowitz
Starvägen 16
585 95 Linköping 
Tel:
Mobil:
E-mail:
 

wilhelm@nontek.net

Vi reserverar oss för ev. felskrivning